TÜRKiYE’DE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELiĞi VE GELİŞMELER

Günümüzde pek çok ülkede çalışma koşulları iyileştirilmesine rağmen, dünyanın büyük bölümünde çalışanların hala iyi çalışma koşullarına sahip olmadığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen tavsiyelere uyulmadığı belirtilmektedir. Çalışan sağlığının geliştirilmesinde; bilimsel, güncel uygulamalara ve nitelikli sağlık elemanlarının uygulamalarına gereksinim vardır. İş sağlığı hemşireliği  uygulamaları çalışana ve çalışma ortamına yönelik sağlığı koruma uygulamalarını kapsamaktadır. Türkiye’desağlığı hemşireliği 50 yıldır var olmasına rağmen, yasal ve eğitimsel boyutta gelişmelerin son dört yıldır olduğu görülmektedir. Kesin bir veri olmamasına rağmen Türkiye’de yaklaşık 7000 işyeri hemşiresi olduğu tahmin edilmektedir.Konu ile ilgili olarak 2003 yılında önemli gelişmeler olmuştur. ÖncelikleSağlığı Hemşireliği Derneği kurulmuş ve işyeri hemşiresinin nitelikleri, eğitimi, görev, yetkilerini düzenleyen yönetmelik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlık tarafından 2004 yılında ilk sertifika programı düzenlenmiştir. Ancak bu uygulama derneğin açmış olduğu dava sonucunda Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından mesleki eğitimlerin üniversiteler tarafından yapılabileceği gerekçesi ile durdurulmuştur.Bu gerekçe ileSağlığı Hemşireliği Derneği üniversiteler ile protokoller oluşturarak 2006 ve 2007 yıllarında iki sertifika programı düzenlemiştir. Bu derleme,Türkiye’desağlığı hemşireliği ile ilgili  gelişmeler konusunda okuyucuları bilgilendirmek  amacıyla yazılmıştır…Devam

Yard.Doç.Dr. Melek Nihal ESiN

İstanbul Üniversitesi  Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu